Zmiany w przepisach ruchu drogowego

W dniu 24 listopada 2020 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Planowane zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim pieszych.

 

Jakie zmiany?

 

Pieszy ma pierwszeństwo…

 

Zgodnie z projektem, kierowcy zbliżający się do przejścia dla pieszych muszą zmniejszyć prędkość do takiej, która nie narazi pieszego na niebezpieczeństwo, a także ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Przepis ten jednak nie dotyczy tramwajów, których droga hamowania jest znacznie dłuższa niż samochodu osobowego, a zatem ustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez tramwaj w wielu przypadkach byłoby bardzo ryzykowne, przede wszystkim, dla pasażerów tego środka komunikacji.

 

…, ale też ma nowe obowiązki

 

Nowelizacja nakłada też obowiązki dla pieszych, m.in. rozszerzono obowiązek zachowania przez nich ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Poza tym wprowadzono zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez jezdnię czy torowisko.

 

W terenie zabudowanym zawsze maksymalna prędkość to 50 km/h

 

Dotychczas obowiązywały w terenie zabudowanym dwie dopuszczalne prędkości – 50 km/h w ciągu dnia, tj. od godz. 5:00 do godz. 23:00 oraz 60 km/h w godzinach nocnych, tj. od godz. 23:00 do 5:00. Po zmianach, dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym będzie wynosić 50 km/h, co dotyczy również godzin nocnych. Rząd tłumaczy zmianę tym, że różnica między tymi prędkościami ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o długość drogi hamowania oraz potencjalne skutki zdarzeń drogowych.

 

Zakaz jazdy „na zderzaku”

 

Nie od dziś wiadomo, że polscy kierowcy nie zachowują odpowiedniej odległości między pojazdami, a w konsekwencji dochodzi do wielu wypadków na drogach ekspresowych i autostradach. Zabroniona jazda „na zderzaku” oznacza jazdę w niewielkiej odległości od poprzedzającego pojazdu. Chcąc wyeliminować tę praktykę, na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami będzie wynosić połowę aktualnej prędkości samochodu, a zatem, kierowca jadący prędkością np. 100 km/h będzie musiał poruszać się minimum 50 m za poprzedzającym go samochodem. Takie rozwiązania stosuje się już np. w Niemczech. Z tego obowiązku będzie się zwolnionym podczas wykonywania manewru wyprzedzania.

 

Co jeszcze nowego?

 

Rząd zapowiada również inne działania zwiększające bezpieczeństwo pieszych. W ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej przewiduje się budowę chodników czy modernizację oświetlenia przejść dla pieszych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma dofinansować rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Kontynuowana ma być też kampania edukacyjna, której celem jest promowanie prawidłowego zachowania na drodze.

 

Powyższe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.