Czy w związku z epidemią pracodawca może mnie wysłać na bezpłatny urlop?

Pracodawca nie ma prawa wysłać pracownika na przymusowy bezpłatny urlop w czasie koronawirusa. Trudna sytuacja wielu firm przyczynia się nie tylko do zwolnień, ale również do wysyłania swoich pracowników na urlopy. Pracodawcy próbują w ten sposób ratować swoje firmy, chcąc obniżyć koszty do minimum. Zgodnie z art. 174 § 1 kodeksu pracy urlopu bezpłatnego udziela się na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca może jedynie przychylić się do wniosku pracownika lub odrzucić wniosek. Zatem złożenie wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego jest tylko i wyłącznie prawem pracownika, a nie jego obowiązkiem.

urlop w czasie korona wirusa

Należy zwrócić uwagę, że pójście na urlop bezpłatny ma negatywne konsekwencje wobec pracownika, bowiem wiąże się z zaprzestaniem odprowadzania składek do ZUS-u, co oznacza, że zatrudniony traci prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, opiekuńczego  czy świadczenia rehabilitacyjnego, a ponadto pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia oraz nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Podsumowując, urlop w czasie koronawirusa wywołany przez pracodawcę jest możliwy, jednak tylko płatny.

 

UZYSKAJ PORADĘ

CAPTCHA image

* Te pola są wymagane.