Zabezpieczenie jednoosobowej działalności gospodarczej na wypadek śmierci

Śmierć właściciela firmy może uderzyć w rodzinę z dwóch stron. Zakładając swoją własną jednoosobową działalność gospodarczą, skupiamy się na rozwoju naszego biznesu i nie myślimy o ewentualnych problemach w przypadku naszej choroby czy śmierci. Obecny stan epidemii skłania do refleksji, uświadamiając nam, że każdej chwili możemy zostać odizolowani na kwarantannie, możemy zachorować, a nawet w krótkim czasie zakończyć nasze życie. Co w tedy z naszą działalnością – salonem fryzjerskim, sklepem, wypożyczalnią sprzętu budowlanego ….  Czy założona przez nas  firma przestanie istnieć? Co z pracownikami, leasingami, towarem, podatkami …….

Zarząd sukcesyjny

25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Ustawa wprowadziła do polskiego prawa osobę zarządcy sukcesyjnego. Taki zarządca w wypadku śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy będzie mógł tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem, zapewniając w ten sposób ciągłość danego przedsiębiorstwa aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy spadkowej po zmarłym przedsiębiorcy (przez dwa lata od śmierci przedsiębiorcy, z ważnych przyczyn można przedłużyć do 5 lat). Osoba zarządcy musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być wobec niej orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Nie musi być spokrewniona ze zmarłym przedsiębiorcą, a także nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Powołanie zarządcy sukcesyjnego ma istotne znaczenie, bowiem po śmierci przedsiębiorcy jego działalność w dalszym ciągu może być prowadzona tak jak dotychczas. Do nazwy firmy dodaje się jedynie oznaczenie „w spadku”. Zarządca działa na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku, a więc potencjalnego spadkobiercy przedsiębiorstwa.

śmierć właściciela firmy

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

Powołanie zarządcy sukcesyjnego jest możliwe zarówno za życia przedsiębiorcy, jak również po tym, gdy nastąpi śmierć właściciela firmy. Za życia przedsiębiorcy dokonuje tego sam przedsiębiorca, a jeżeli zarządca nie został ustanowiony przed śmiercią przedsiębiorcy, powołać może go:

  • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub 
  • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo 
  • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku. 

Z kolei po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego zarządcę sukcesyjnego może powołać wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa w spadku. Konieczne jest wyrażenie zgody na powołanie zarządcy sukcesyjnego przez spadkobierców, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie wynoszący co najmniej 85%.

Osoba wybrana na zarządcę musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Po uzyskaniu stosownej zgody należy dokonać wpisu w CEIDG. Jeżeli dokonuje tego przedsiębiorca za życia – w tym celu musi wypełnić formularz dostępny na stronie CEIDG online lub wysłać formularz pocztą. Jest to bezpłatne. Jeśli zgłoszenia dokonują następcy prawni przedsiębiorcy, koniecznym jest skorzystanie z usług notariusza. 

Adw. Aleksandra Tabędzka

Apl. adw. Agnieszka Skoracka

 

UZYSKAJ PORADĘ

* Te pola są wymagane.