Chciałbym złożyć pozew rozwodowy w sądzie, ale nie wiem od czego zacząć, a nie stać mnie na adwokata. Czy Państwo może mi jakoś pomóc finansowo?

Od kilku lat prowadzone są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Obecnie z bezpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać osoby, których nie stać na odpłatną poradę u prawnika. Najbliższy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej może Pan znaleźć na stronie internetowej starostwa powiatowego. Może Pan udać się do takiego punktu, tam prawnik podpowie, jak sporządzić pozew rozwodowy. Może Pan też zwrócić się do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie rozwodowej. Wniosek jest oczywiście bezpłatny. We wniosku proszę wskazać miejscowość i datę sporządzenia wniosku, swoje dane: imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania, oznaczyć sąd, do którego składamy wniosek – w sprawach rozwodowych właściwy jest sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli jeden z nich wciąż w tym okręgu ma miejsce zamieszkania. We wniosku musi Pan wykazać, że nie jest Pan w stanie ponieść kosztów ustanowienia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi Pana na taki uszczerbek.

pozew rozwodowy

Do wniosku należy koniecznie dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza się według wzoru, na urzędowym formularzu – dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Można również załączyć np. zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, zaświadczenie z pracy o wysokości zarobków lub PIT za ostatni rok. Tak sporządzony wniosek proszę podpisać i złożyć w sądzie lub wysłać listem poleconym na adres sądu. Jeżeli sąd przychyli się do Pana wniosku o pozew rozwodowy, o czym zostanie Pan poinformowany listownie, przyznany Panu będzie adwokat lub radca prawny do postępowania w sprawie o rozwód. Wyznaczony pełnomocnik sporządzi Panu pozew, a także będzie Pana reprezentował przed sądem – oczywiście bezpłatnie.

adw. Aleksandra Tabędzka

 

UZYSKAJ PORADĘ

CAPTCHA image

* Te pola są wymagane.