Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Jeden z moich klientów został skazany na bezwzględną karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna zgłosił się do mojej Kancelarii z prośbą o pomoc. Po zapoznaniu się z sytuacją klienta, uznałam, że Jego sytuacja życiowa była na tyle skomplikowana, że osadzenie go w zakładzie karnym pociągnęłoby ze sobą mocno negatywne skutki dla niego samego i jego rodziny. Złożyłam więc jako jego obrońca wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres 1 roku, powołując się na treść art. 151 § 1 kodeksu karnego wykonawczego, czyli na fakultatywne odroczenie wykonania kary. We wniosku wskazałam na trudną sytuację skazanego, który jest ojcem czwórki dzieci, jedynym żywicielem rodziny, dodatkowo zaś jest w trakcie rozwodu, który z pewnością nie zakończy się szybko z uwagi na brak porozumienia rodziców co do kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi. Wyjaśniłam, że dzieci nie chcą mieszkać z matką, którą obwiniają za rozpad rodziny – matka dzieci, miała romans, który wyszedł na jaw gdy zaszła ona w ciążę z nowym partnerem. We wniosku wskazywaliśmy, na zagrożenie dobra małoletnich dzieci stron, konieczność podjęcia terapii rodzinnej z udziałem całej rodziny oraz mediacji celem wypracowania warunków rozwodu. Dodatkową kwestią było znalezienie osoby zaufanej i kompetentnej, która poprowadziłaby przedsiębiorstwo skazanego, co pozwoliłoby utrzymać dochody i miejsca pracy stworzone przez skazanego, w czasie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności.

odroczenie kary pozbawienia wolności

Sąd podzielił wskazane przez nas argumenty. Zdecydował jednak o odroczeniu wykonania kary na okres 9 miesięcy, uznając, że będzie to wystarczający czas na uporządkowanie sytuacji osobistej skazanego.

Niestety, mimo wysiłków klienta, w ciągu 9 miesięcy, po nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie warunków rozwodu, dodatkowo terapia rodzinna, którą skazany wraz z rodziną podjął, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Ponowiliśmy wniosek o odroczenie wykonania kary. Sąd odroczył jej wykonanie na dalsze 3 miesiące.

Z uwagi na fakt, że łączny okres odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności wyniósł rok. Skazany mógł ubiegać się o wykonanie kary w trybie dozoru elektronicznego. Sąd biorąc pod uwagę sytuację skazanego oraz jego dotychczasową postawę wyraził zgodę.

Obecnie klient odbywa wyrok, jednocześnie zaś może zarabiać na utrzymanie rodziny, opiekować się dziećmi i czynnie uczestniczyć w terapii rodzinnej. Jesteśmy też na dobrej drodze do polubownego zakończenia sprawy o rozwód. Odroczenie kary pozbawienia wolności okazało się być strzałem w dziesiątkę.

 

UZYSKAJ PORADĘ

CAPTCHA image

* Te pola są wymagane.