NIP i Regon od ręki – najnowsze zmiany w KRS

Prezydent podpisał Ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r.o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Wprowadzone zmiany mają na celu skrócenie czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności, w tym przede wszystkim działalności gospodarczej, przez podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do zaledwie 7 dni.

Zgodnie ze zmianami, podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nadawanie identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru identyfikacyjnego Regon odbywać się będzie na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Numery NIP i REGON będą też zamieszczane w Krajowym Rejestrze Sądowym niezwłocznie po ich wydaniu i bez konieczności wydawania przez Sąd rejestrowy orzeczeń w tym przedmiocie. Będzie się to zatem odbywało automatycznie, a tym samym bez zbędnej zwłoki. Umożliwi to otrzymanie nr NIP i REGON już w dniu wpisu do KRS.

Dzięki wprowadzanym zmianom już w chwili wpisania podmiotu do KRS będzie on mógł podjąć działalność gospodarczą.

Jeśli chodzi o informacje wymagane przez ZUS, GUS czy urząd skarbowy, a nie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, takie jak np. liczba zatrudnionych osób, czy nr rachunku bankowego, to będą one wymagane w późniejszym terminie, zaś obowiązek ich ujawnienia nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia działalności.

Podmiot, w ciągu 21 dni od chwili wpisu do KRS, będzie obowiązany wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym stosowny formularz, zawierający wszelkie niezbędne informacje – tzw. dane uzupełniające, które to urząd przekaże do ZUS i GUS.

Wymiana informacji między KRS, Urzędem Skarbowym, GUS i ZUS niewątpliwie zautomatyzuje i przyspieszy proces rozpoczynania działalności gospodarczej. Na wejście w życie nowelizacji musimy jednak poczekać do 1 grudnia 2014 r.

 

UZYSKAJ PORADĘ

CAPTCHA image

* Te pola są wymagane.