Majówka 2020

Majówka już jutro. Zmęczeni siedzeniem w domach i zachęcani pogodą, zastanawiamy się czy jakakolwiek forma wypoczynku jest obecnie możliwa? Wielu z nas zapewne już dawno zarezerwowało i opłaciło pobyt na weekend majowy w górach, nad morzem, na Mazurach. Czy jest jakakolwiek szansa na wykorzystanie opłaconych rezerwacji?

Należy pamiętać, że nadal obowiązują obostrzenia dotyczące ograniczeń w prowadzeniu usług hotelarskich i gastronomicznych. Wiemy już z całą pewnością, ze nie zostaną one zniesione, ani nawet ‘poluzowane’ na weekend 1-3 maja, zatem wszystkie wcześniej zarezerwowane noclegi nie będą mogły zostać zrealizowane.

Czy ograniczenia dotyczą tylko noclegów w hotelach czy w kwaterach prywatnych również?

Ograniczenia wyraźnie mówią o usługach hotelarskich. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – „usługi hotelarskie” to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych”. Z powyższego jasno wynika, że jakiekolwiek noclegi, także te w kwaterach prywatnych, czy na polach namiotowych – nie mogą być obecnie realizowane.

Wpłacona zaliczka na pobyt w hotelu

Na podstawie art. 15zp ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Ust. 4 tego przepisu wskazuje, że powyższy przepis stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

W związku z powyższym, konieczne jest rozwiązanie umowy, a przedsiębiorca prowadzący usługi hotelarskie, musi zwrócić wpłacone środki ,tytułem zaliczki za zaplanowany pobyt, w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Jeżeli rezerwowaliśmy swój pobyt za pośrednictwem platform do rezerwacji noclegów, sprawdźmy najpierw, jakie rozwiązania dla swoich klientów platformy te proponują. Przykładowo, portal booking.com wezwał obiekty, które za jego pośrednictwem oferują noclegi, do zwracania konsumentom poniesionych do tej pory kosztów, jeżeli ze względu na siłę wyższą (epidemię), nie mogą oni skorzystać z rezerwacji. Sam też zrezygnował z pobierania prowizji.

Voucher

Obecna sytuacja hotelarzy oraz innych podmiotów świadczących usług noclegowe, jest obecnie bardzo trudna. Jako klienci, możemy jednak pomóc im przetrwać. Na podstawie art. 15 zp ust. 2 i 3 ww. ustawy, dany przedsiębiorca może zaproponować klientowi voucher do realizacji na poczet przyszłej rezerwacji w ciągu roku od dnia, w którym miał się odbyć pobyt, za który klient wniósł zapłatę. Jeżeli klient wyrazi zgodę na voucher, wówczas rozwiązanie umowy nie jest skuteczne. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.

Wiele podmiotów, chcąc zachęcić klientów do zmiany terminu pobytu, wraz z voucherem oferuje dodatkowe rabaty albo gratisowe usługi. Warto zatem przemyśleć, czy zamiast długiego weekendu majowego, nie wybrać długiego weekendu w listopadzie, czy wyjazdu z rodziną na święta. Możemy też przebukować tegoroczną majówkę na majówkę 2021 r.

Adw. Aleksandra Tabędzka

 

UZYSKAJ PORADĘ

CAPTCHA image

* Te pola są wymagane.