Koniec klauzuli wykonalności ?

Wszystko wskazuje na to, że czekają nas nowe zmiany w procedurze cywilnej.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizującego kodeks postepowania cywilnego i ustawę o kosztach sądowych. Głównym celem przedłożonego projektu jest wprowadzenie do prawa polskiego, w tym głównie do Kodeksu postępowania cywilnego, przepisów mających uzupełniać regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych.

Zgłoszony projekt zakłada objęcie orzeczeń sądowych, ugód sądowych i innych dokumentów urzędowych wydawanych w sprawach cywilnych i handlowych przez sądy innych państw członkowskich Unii system tzw. automatycznej wykonalności. Oznacza to, że dla skutecznego prowadzenia egzekucji na ich podstawie, klauzula wykonalności nie będzie potrzebna.

Oczywiście analogiczne zasady mają obowiązywać w stosunku do orzeczeń sądowych, dokumentów urzędowych i ugód sądowych w sprawach cywilnych i handlowych wydanych przez polskie sądy, a wykonywanych w innych państwach członkowskich.

W celu ochrony praw i słusznych interesów dłużników, wprowadzona zostanie nowa procedura odmowy uznania/wykonania orzeczenia, wszczynana na wniosek zainteresowanego.

Nowa procedura ma usprawnić egzekucję długów, skrócić czas niezbędny do skutecznego dochodzenia należności i zmniejszyć koszty procesu. Zgodnie z projektem zmiany miałby wejść w życie 10 stycznia 2015 r.

 

UZYSKAJ PORADĘ

CAPTCHA image

* Te pola są wymagane.