10 kroków do rozwodu – jak rozwieźć się szybko i skutecznie

Jak się rozwieść? Zobacz przewodnik krok po kroku.

1. Podjęcie decyzji

Na początku pomyśl nie tyle jak się rozwieść, ale czy chcesz to zrobić. Podjęcie decyzji nie jest łatwe, często wymaga czasu, wielu przemyśleń, rozmów z bliskimi, z terapeutą, często także ze współmałżonkiem. Jest to jednak pierwszy i najważniejszy krok do rozwodu. Przemyślania decyzja pomoże sprawnie i pewnie przejęć przez dalsze etapy rozwodu.

2. Indywidualna konsultacja z prawnikiem.

W dzisiejszych czasach rozwieźć można się samemu. Można poczytać na forach internetowych i w prasie nt. doświadczeń rozwodowych innych osób. Można znaleźć wzory pozwów i porady prawników. Warto jednak pamiętać, że rozwód to bardzo poważna, życiowa decyzja, której skutki będą odczuwalne prze wiele lat, a czasem przez całe życie. Nie ma dwóch identycznych związków, problemy dotykające małżonków również są różne i mają różne podłoża. Warto zatem przedyskutować swoją indywidulną sytuację osobistą z profesjonalistą, który znając okoliczności konkretnej sprawy doradzi najlepsze możliwe rozwiązanie – indywidualnie przygotowane dla tej konkretnej sprawy.

3. Jak się rozwieść? – Porozmawiał z małżonkiem

Przed złożeniem pozwu o rozwód warto porozmawiać z małżonkiem. Poinformować o podjętej decyzji i wytłumaczyć jej powody. Dać drugiej stronie nieco czasu na oswojenie się z myślą o rozstaniu. Uzyskanie informacji, iż małżonek chce rozwodu, za pośrednictwem sądu – bywa wstrząsem, potęguje żal i wiele innych negatywnych uczuć, które zaburzają zdolność racjonalnego myślenia i stają się poważną przeszkodą dla sprawnego i zgodnego rozstania.

4. Ustalenie warunków rozwodu

Warto wiedzieć, że w przypadku rozwodu, strony mają bardzo duży wpływ na treść orzeczenia. Przy odpowiednim przygotowaniu, możemy przedstawić w sądzie wspólne, zgodne stanowisko, które pozwoli na uzyskanie rozwodu satysfakcjonującego obie strony. Nie tylko kwestia samej winy w rozpadzie związku, ale także kwestie opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej, kontaktów czy alimentów, a nawet obciążenia kosztami postępowania, zależne są od woli samych zainteresowanych. Wspólne ustalenie warunków rozwodu pozwala szybko i bezstresowo przejść przez rozprawę w sądzie i rozpocząć nowe życie w zgodzie.

5. Mediacja

Wspólne ustalenie warunków rozwodu nie jest łatwe. Emocje towarzyszące małżonkom podczas rozpadu związku są często zbyt silne i zbyt świeże, by prowadzić konstruktywną rozmowę. W takim wypadku doskonale sprawdza się mediator- bezstronna osoba, której zadaniem jest pomóc stronom w ustaleniu co jest dla nich ważne, w czym ich stanowiska są zbieżne, a co jest źródłem sporu. Nawet jeśli mediacja nie zakończy się sukcesem, pozwala na lepsze zrozumienie motywacji i sposobu myślenia współmałżonka, co pozwala spojrzeć na problem zupełnie z innej perspektywy i jest dobrym punktem wyjścia dla dalszego postępowania.

jak się rozwieść

6. Jak się rozwieść? Poprzez pozew

Sporządzenie pozwu rozwodowego nie wymaga pomocy prawnika, jednakże zlecenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi – ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie sprawy przez sąd. Każdy element pozwu jest ważny. Właściwe wskazanie roszczeń, ich odpowiednie uzasadnienie, pozwala jasno i klarownie przedstawić sytuację małżonków w sądzie, co jest niezbędne dla uzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia.
W pozwie rozwodowym, jak w każdym piśmie kierowanym do sądu, należy skupić się na konkretach i unikać niepotrzebnych emocji. Sąd kieruje się bowiem literą prawa – nie emocjami. Stronom często trudno unikać osobistych treści, które nie tylko zamazują przekaz, ale często prowokują drugą stronę, która „w odwecie” przedstawia równie emocjonalną, własną wersję określonych wydarzeń i sytuacji. W konsekwencji polubowne zakończenie sprawy staje się bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Postępowanie sądowe zaś trwa kilka lat i bywa wyniszczające zarówno dla stron postępowania jaki i ich bliskich.

7. Przygotowanie do rozprawy

Bardzo często rozprawa rozwodowa jest dla stron pierwszym spotkaniem z wymiarem sprawiedliwości. Konieczność stanięcia przed Sądem budzi niepokój, lęk, nieśmiałość. Warto poświecić kilka minut, by na rozprawie czuć się dobrze i pewnie. W tym celu najlepsza jest rozmowa z własnym pełnomocnikiem, który odpowie na wszelkie pytania i rozwieje wątpliwości.

8. Rozprawa

Jeśli przeszliśmy z powodzeniem wszystkie ww. kroki – rozprawa sądowa w zasadzie jest formalnością, zwłaszcza jeśli z powodzeniem udało nam się wypracować wspólne warunki rozwodu. Jednakże nawet wówczas warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny pełnomocnik nie tylko pozwoli nam skutecznie przedstawić stanowisko w sądzie, ale także zapewni niezbędne wsparcie emocjonalne. Pozwoli nam poczuć się pewniej i bezpieczniej w tej niecodziennej sytuacji.

9. Wyrok

W zdecydowanej większości spraw rozwodowych, w których strony wniosły o zgodne rozwiązanie małżeństwa, wyrok sądu zapada niezwłocznie po rozprawie. Obecność stron nie jest konieczna i nie wstrzymuje ogłoszenia wyroku, jednak w większości wypadków małżonkowie chcą usłyszeć wyrok sądu i wysłuchać jego uzasadnienie. Dla wielu jest to bardzo trudna chwila – w której rozwód przestaje być celem, a staje się faktem.

10. Uprawomocnienie się wyroku

Mimo, że ogłoszenie wyroku rozwodowego, bywa odbierane jako koniec małżeństwa, tak naprawdę dopiero uprawomocnienie tego wyroku, w świetle prawa skutkuje definitywnym rozpadem związku. Jeśli żadna ze stron nie podważy wyroku sądu, uznając go za słuszny, po 7 dniach od ogłoszenia, wyrok nabiera mocy prawnej, a jego odpis wysyłany jest do Urzędu Stanu Cywilnego, który dokonuje stosownych adnotacji.
Oficjalnie małżeństwo uważa się za rozwiązane, a wszelkie prawne więzi łączące małżonków przestają istnieć.

Adw. Aleksandra Tabędzka

 

UZYSKAJ PORADĘ

* Te pola są wymagane.