Moja córka kończy w tym roku 18 lat. Czy wraz z uzyskaniem pełnoletności traci prawo do alimentów zasądzonych od ojca?

Alimenty dla pełnoletniego dziecka to temat, który interesuje zarówno rodzica, jak i dziecko. Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. A zatem osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, nie ma też innej granicy wieku, która automatycznie znosiłaby taki obowiązek. Kluczowe jest to, czy córka ma swoje źródło dochodów. Jeżeli w dalszym ciągu uczy się, a przez to nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, alimenty należą się aż do czasu, kiedy córka podejmie pracę i będzie osiągać dochody, które pokryją jej koszty utrzymania. Może też zdarzyć się, że dziecko ma jakiś własny majątek, który pozwoli mu pokryć koszty utrzymania, np. odziedziczyło spadek, wówczas rodzic mógłby wystąpić do sądu o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego.

alimenty dla pełnoletniego dziecka

Art. 133 § 3 k.r.o. stanowi, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. W oparciu o ten przepis ojciec może próbować wykazać, że nie jest w stanie płacić alimentów, bo stanowią dla niego nadmierne obciążenie lub będzie chciał udowodnić, że dziecko niechętnie dąży do usamodzielnienia – np. nie podejmuje pracy, nie uczy się, powtarza klasę, nie podejmuje studiów. Podkreślę jeszcze, że alimenty dla pełnoletniego dziecka mogą też nigdy nie wygasnąć, jeżeli dziecko jest ciężko chore lub niepełnosprawne, a przez to nie ma możliwości zarobkowania.

 

UZYSKAJ PORADĘ

CAPTCHA image

* Te pola są wymagane.